Eerlijker

Eerlijker

Groen Hoboken wil meer aandacht voor en ondersteuning van initiatieven rond eerlijke handel en korte keten, zoals de voedselteams en de Buurderij (in overleg met de stadsdiensten bevoegd voor markten).

Groen Hoboken wil ook in Hoboken een traject burgerbegroting opstarten. Dat geeft burgers de gelegenheid mee te beslissen over een deel van de districtsmiddelen. Zo zetten we inspraak en participatie om in de praktijk en zorgen we voor een duurzame verbinding met de burgers in het lokaal beleid.

Verder wil Groen Hoboken dat het bestuur een plan van aanpak opstelt voor inspraak en hiervoor alle mogelijke instrumenten uitwerkt. Het plan van aanpak moet de ruggengraat zijn van elk inspraaktraject. Het plan omvat ook concrete acties om doelgroepen te bereiken en te betrekken in inspraak en participatie.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.