Menselijker

Menselijker

Groen Hoboken wil initiatieven ondersteunen om vereenzaming bij senioren tijdig op te sporen. Dit kan door acties op te zetten om eenzame senioren bij het actieve verenigingsleven of evenementen te betrekken, in samenwerking met seniorenverenigingen en sociale en welzijnsorganisaties, zoals Okra, Ziekenzorg en de dienstencentra.

Groen Hoboken wil dat er actief wordt ingezet op armoede. Dat kan door deze te detecteren en de nodige communicatiekanalen te voorzien om mensen in armoede naar de juiste diensten toe te leiden. Hiervoor werken we samen met stedelijke diensten, onderwijs en welzijnsorganisaties.

Groen Hoboken pleit ervoor om de werkingen van welzijnsorganisaties zoals Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw, Centrum Algemeen Welzijnswerk en Kras naar Hoboken toe uit te breiden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.