5. Hilal Aldarweesh

19, student.

Voor mij zijn schone straten en parken een belangrijk gegeven. Ik vraag dan ook een verhoogd toezicht op onder meer sluikstorten in de Hobokense Polder zodat een uitstapje in dit natuurgebied een prettige ervaring blijft voor iedereen.

Hoboken kent helaas nog steeds armoede, soms heel zichtbaar maar vaak ook verdoken.

Ik wil dat we inzetten om armoede te detecteren en de nodige communicatiekanalen te voorzien om mensen in armoede naar de juiste diensten toe te leiden. Dit kan onder meer door samen te werken met stedelijke diensten, onderwijs en welzijnsorganisaties.

We vragen dat CAW en Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad terug actief worden in Hoboken.