Programma

We streven naar een solidaire, menselijke en gezonde samenleving. In Hoboken betekent dit dat we willen zorgen dat niemand uit de boot valt en dat alle bevolkingsgroepen volwaardige partners zijn in ons sociaal, cultureel en economisch leven. Dat betekent ook dat we eindelijk een lange termijn visie willen om de gezondheidsrisico’s, die het gevolg zijn van het leven in de nabijheid van Umicore met zijn uitstoot van zware metalen, te beperken. En we willen graag een aangename leefomgeving: een aantrekkelijke Kioskplaats, straten die veilig zijn voor alle weggebruikers, veel groen en goed openbaar vervoer.

Download het volledig programma

Menselijker

Menselijker

Groen Hoboken wil initiatieven ondersteunen om vereenzaming bij senioren tijdig op te sporen. Dit kan door acties op te zetten om eenzame senioren bij het actieve verenigingsleven of evenementen te betrekken, in samenwerking met seniorenverenigingen en sociale en welzijnsorganisaties, zoals Okra, Ziekenzorg en de dienstencentra.

Groen Hoboken wil dat er actief wordt ingezet op armoede. Dat kan door deze te detecteren en de nodige communicatiekanalen te voorzien om mensen in armoede naar de juiste diensten toe te leiden. Hiervoor werken we samen met stedelijke diensten, onderwijs en welzijnsorganisaties.

Groen Hoboken pleit ervoor om de werkingen van welzijnsorganisaties zoals Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw, Centrum Algemeen Welzijnswerk en Kras naar Hoboken toe uit te breiden.

Eerlijker

Eerlijker

Groen Hoboken wil meer aandacht voor en ondersteuning van initiatieven rond eerlijke handel en korte keten, zoals de voedselteams en de Buurderij (in overleg met de stadsdiensten bevoegd voor markten).

Groen Hoboken wil ook in Hoboken een traject burgerbegroting opstarten. Dat geeft burgers de gelegenheid mee te beslissen over een deel van de districtsmiddelen. Zo zetten we inspraak en participatie om in de praktijk en zorgen we voor een duurzame verbinding met de burgers in het lokaal beleid.

Verder wil Groen Hoboken dat het bestuur een plan van aanpak opstelt voor inspraak en hiervoor alle mogelijke instrumenten uitwerkt. Het plan van aanpak moet de ruggengraat zijn van elk inspraaktraject. Het plan omvat ook concrete acties om doelgroepen te bereiken en te betrekken in inspraak en participatie.

Gezonder

Gezonder

Groen Hoboken vraagt aan het stedelijk bestuur om een duidelijk plan voor de site Lemmerz-Crown te voorzien zodat er onder meer duidelijkheid komt omtrent de vervuiling en de sanering.

Groen Hoboken vindt het belangrijk dat het bestuur ook voldoende informatie verschaft over de gevaren van de aanwezigheid van zware metalen in de bodem en over de mogelijkheden van biosanering.

Wij vragen de ontwikkeling van een lange termijnvisie en een concreet actieplan bij de stedelijke overheid om de vervuilingsproblematiek in de wijk Moretusburg aan te pakken. De beperkte lokale districtsbevoegdheden laten ons maar in beperkte mate toe te werken rond de gevolgen en de symptomen van de vervuiling bij kinderen die in de wijken rond de fabriek wonen. Wij willen een gerichte aanpak die zowel een oplossing biedt voor de huidige emissies als een oplossing voor de bestaande vervuiling.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren