3. Yassin Markai

34, verzekeringsagent en zwemlesgever.

Mijn naam is Yassin, trotse inwoner van het groenste district. Ik ben een jonge papa van een grappige, tweejarige dochter. Ik werk als bediende in de privésector.

Wonen in een gezond Hoboken is belangrijk. Daarom zet ik in op metaalopnemende beplanting om de loodvervuiling in de grond tegen te gaan.

Aangezien bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en stabiel microklimaat, staat het behoud van het Hobokens groen hoog op mijn prioriteitenlijst.

Ik wil de samenwerking tussen het district en de jeugdorganisaties stimuleren om een efficiënt en breed aanbod te voorzien.

Samen met u wil ik graag bouwen aan een gezellig Hoboken voor iedereen.